Tìm kiếm tin tức

Ngày 04 tháng 02 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Quyết định số 341/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)


www.thuathienhue.gov.vn

 

Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 99