Tìm kiếm tin tức
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018
Ngày cập nhật 30/07/2018

Ngày 10 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã có Công văn số 875/UBND-TP về việc hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018.

Nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi trên phạm vi cả nước, dưới hình thức thi trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx. Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ đề câu hỏi (gồm 10 câu hỏi) được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó).

Thời gian thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2018, chia thành 05 cuộc thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân, bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.

Để tích cực hưởng ứng cuộc thi trên và thực hiện theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 4548/UBND-TP ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2018, UBND thị xã đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường quán triệt, thông tin, tuyên truyền, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.559
Truy cập hiện tại 2