Tìm kiếm tin tức
Danh mục thủ tục được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một của và một của liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND các xã, phường, thị trấn
Ngày cập nhật 30/10/2019
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 86