Tìm kiếm tin tức
Thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 06/09/2018

* Thực hiện theo Thông báo số 234/TB-UBND ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kể từ ngày 05/9/2018, quy định thời giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước các cấp, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh các cơ quan Đảng và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã), kể từ ngày 05/9/2018, cụ thể:

- Buổi sáng:  Bắt đầu làm việc từ 07h30  đến 11h30.

- Buổi chiều: Bắt đầu làm việc từ 13h00   đến 17h00.

* Đối với cơ quan, đơn vị tổ chức làm việc buổi sáng ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thì thời giờ làm việc cũng bắt đầu làm việc: Từ 07h30  đến 11h30.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 96