Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của công dân tổ chức tháng 10 năm 2019
Ngày cập nhật 06/11/2019

TT

Thủ tục

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

3

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

2

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

1

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

3

Hồ sơ thủ tục chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

20

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

0

0

20

0

0

4

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký khai tử

2

 

2

0

1

1

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

5

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn

1

0

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

6

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

0

0

Tổng

28

24

4

0

26

2

0

27

1

0

28

0

0

28

0

0

 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 86