Tìm kiếm tin tức
Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của công dân tổ chức quý III/2019
Ngày cập nhật 26/11/2019

TT

Thủ tục

Số phiếu khảo sát

Nơi đón tiếp của TTHCC

Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC

Thái độ tiếp nhận & TKQ

Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả

Hồ sơ thủ tục hành chính

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Rất hài lòng

Hài lòng

Không hài lòng

Đúng hẹn

Chậm hẹn nhưng chấp nhận được

Không đúng hẹn

Đơn giản

Cần giảm giấy tờ

Phức tạp

1

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh

3

0

3

0

2

1

0

3

0

0

3

0

0

3

0

0

2

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký kết hôn

3

2

1

0

1

2

0

1

2

0

3

0

0

3

0

0

3

Hồ sơ thủ tục hành chính Đăng ký khai tử

6

2

4

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

6

0

0

4

Hồ sơ thủ tục hành chính Cấp bản sao trích lục hộ tịch

2

0

2

0

1

1

0

2

0

0

2

0

0

2

0

0

5

Hồ sơ thủ tục hành chính Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

2

0

2

0

1

1

0

1

1

0

2

0

0

2

0

0

6

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng giao dịch

7

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

0

0

7

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

63

63

0

0

63

0

0

63

0

0

63

0

0

63

0

0

8

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực chữ ký

10

10

0

0

10

0

0

10

0

0

10

0

0

10

0

0

9

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính

134

134

0

0

134

0

0

134

0

0

134

0

0

134

0

0

10

Hồ sơ thủ tục hành chính Thủ tục chứng thực di chúc

134

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Tổng

364

219

12

0

226

5

0

228

3

0

231

0

0

231

0

0

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 33.427
Truy cập hiện tại 98