Tìm kiếm tin tức
Thông tin chỉ đạo, điều hành
Nhằm đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2018 và rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó phát huy những mặt mạnh, khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế để triển khai thực hiện công tác Y tế - DS/ KHHGĐ trong năm 2018 và những năm...
Thực hiện kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc “Thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2017-2020”. UBND phường Thủy Phương ban hành kế...
Ngày 31/3/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 643/QĐ-UBND về Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và Đơn vị Quyết thắng cho 02 tập thể; tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 06 tập thể và 09 cá nhân thuộc thị...
   
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 34.559
Truy cập hiện tại 5